Dự án   /  Các dự án khách hàng Nhật Bản
Song Cam Shipyard
Location: Hải Phòng
Chi tiết: 03 bộ cầu trục 3T
Công ty TNHH Sakurai Vietnam
Location: KCN Thăng Long
Chi tiết: Cung cấp 04 bộ cầu trục 1.5Tx16m, 01 bộ cầu trục 1Tx9.4m
Nittan Vietnam
Location: Bac Ninh
Chi tiết: Cung cấp, lắp đặt 01 bộ cầu trục dầm đơn 2Tx27.75m
Santomas Vietnam
Location: Thang Long I IZ
Chi tiết: Cung cấp, lắp đặt 01 bộ Monorail 2Tx8m
RK Vietnam
Location: Hai Phong
Chi tiết: Cung cấp, lắp đặt 02 bộ cầu trục 20T, 02 bộ cầu trục 10/5T, 02 bộ cầu trục 5T.
Trang    1   2   3   4   5